ری‌ویو گوگل

یکی از ویژگی‌های گوگل مپ که آن را از دیگر سرویس‌های نقشه متمایز می‌کند، قابلیت ارسال نظر برای مکان‌های گوناگون روی نقشه هست. در نقشه‌ی گوگل می‌توانید برای جاهایی که رفته‌اید نظر بنویسید. هم‌چنین می‌توانید اطلاعاتی از قبیل میزان شلوغی، سرزندگی یا رمانتیک بودن آن را مشخص کنید. مشارکت از راه دیدگاه‌ها و اطلاعات این‌چنینی داوطلبانه است. برای نوشتن یک دیدگاه خوب می‌توانید از مقاله‌ی “نوشتن یک نظر خوب در گوگل مپ” کمک بگیرید. در ادامه روش ثبت نظر در گوگل مپ را می‌بینید.